Instalace

Pracujeme se stávajícími světly na voze. Nedochází k žádným vážným zásahům do světel ani parabol. Úprava je prováděna takovým způsobem, aby např. v případě prodeje vozidla, bylo možné vrátit zpět původní halogenové žárovky a Xenon. sadu případně použít do jiného automobilu se stejným uložením.
HID komponenty jsou přizpůsobeny přímo pro Vaše stávající uložení a pouze v některých případech se instalují s menšími kosmetickými úpravami.

STRUČNÝ POSTUP MONTÁŽE

1. Demontáž zadní krytky světlometu  a následné vyjmutí stávající halogenové žárovky. V zadním krytu dojde k vyvrtání otvoru, jímž je protažena kabeláž  zakončená nově instalovanou Xenon. výbojkou. Otvor je poté zatěsněn voděvzdornou záslepkou. Tomuto úkonu může v někerých případech předcházet vyjmutí hlavního světlometu či povolení nárazníku.

   

Jelikož výbojka sama o sobě nefunguje jako obyčejná halogenová žárovka, je k její funkčnosti zapotřebí zdroje napětí.

2. Propojení  zapalovacího modulu s Xenon.výbojkou za pomocí potřebné kabeláže a jeho následné umístění v prostoru vozu. Elektroinstalace se napojí na stávající napájecí kontakty.

3. Seřízení světel

Z důvodu správného dodržení ohniskové vzdálenosti, by se neměla montáž provádět bez použití regloskopického zařízení. Manuální či automatické nastavení světel zůstáva po instalaci Xenon. komponentů plně funkční.

Pozn.: V případě, že palubní počítač po montáži Xenon. systému vykazuje chybu na přístrojové desce, je tato chyba následně z řídící jednotky odstraněna prostřednictvím diagnostického zařízení.

Doba montáže 1 – 2 hod. na počkání